Embajada en Polonia

Kraje objęte działaniem ambasady

Kontakt

Władze Ambasady Argentyny w Polsce

Władze Ambasady Argentyny w Polsce

PANI AMBASADOR  ANA MARÍA RAMÍREZ

SEKRETARZ MIGUEL ÁNGEL  CUÑA